Privacy
tm-privacy

Privacyverklaring

 

Tweedemarkt- Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is op 1 mei 2015 gepubliceerd en gaat voor nieuwe leden direct in. Voor alle andere leden gaat de verklaring op 15 juni 2015 in.

Overzicht en inhoudsopgave

Reikwijdte en toestemming

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op elke Tweedemarkt-site waarop deze in de voettekst wordt weergegeven, en op elke Tweedemarkt-toepassing, -service of -tool (gezamenlijk ‘Services’ genoemd) waarin naar deze Privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht de manier waarop je er toegang toe krijgt of er gebruik van maakt, inclusief met behulp van mobiele apparaten. Door gebruik te maken van onze Services en/of je in te schrijven voor een account bij ons accepteer je de voorwaarden van deze Privacyverklaring en onze
Gebruikersovereenkomst
en geef je ons toestemming je persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken, openbaar te maken, te bewaren en te beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Meer weten?

Wereldwijde privacynormen

Tweedemarkt.nl heeft wereldwijde privacynormen opgesteld voor alle bedrijven van Tweedemarkt.nl Deze normen worden Binding Corporate Rules (BCR’s) genoemd. Ze komen voort uit ons streven om je persoonlijke gegevens te beschermen en onze verplichtingen op het gebied van privacy na te komen, ongeacht waar je persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt of bewaard binnen de bedrijvengroep van Tweedemarkt.nl.

Meer weten?

Gegevensverzameling

We verzamelen, verwerken en bewaren persoonlijke gegevens van jou en van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je: onze Services gebruikt, je inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, informatie bijwerkt of toevoegt aan je account, deelneemt aan communitydiscussies, chats of het oplossen van geschillen, of wanneer je op enige andere wijze met ons correspondeert over onze Services.

Meer weten?

Gebruik en opslag

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen om: onze Services aan te bieden en te verbeteren, je een op jou afgestemde ervaring te bieden op onze sites (met name door je services en objecten te bieden waarin je mogelijk geïnteresseerd bent), contact met je op te nemen over je account en onze Services, je klantenservice te bieden, advertenties en marketing op je af te stemmen, en frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.

We bewaren je persoonlijke gegevens zolang als dat nodig en relevant is voor onze activiteiten. Bovendien kunnen we je persoonlijke gegevens van gesloten accounts bewaren om te voldoen aan nationale wetgeving, fraude te voorkomen, verschuldigde kosten te innen, geschillen en problemen op te lossen, te helpen bij een onderzoek, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen en andere acties te ondernemen die toegestaan of vereist zijn door toepasselijke nationale wetgeving.

Meer weten?

Keuze

Je kunt bepalen hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken om met je te communiceren, je marketinginformatie te sturen en advertenties op je af te stemmen. Je kunt ook bepalen of je ingelogd wilt blijven bij je account.

Meer weten?

Toegang

We ondernemen stappen om te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verzamelen, correct en up-to-date zijn, dat je er toegang toe hebt en dat je er correcties in kunt aanbrengen.

Meer weten?

Openbaarmaking

We kunnen je persoonlijke gegevens openbaar maken aan andere leden van de bedrijvengroep van Tweedemarkt.nl of aan derden. Een dergelijke openbaarmaking kan nodig zijn om onze Services te verlenen en om je toegang te verlenen tot onze Services, om onze juridische verplichtingen na te leven, om onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, om onze marketing- en advertentieactiviteiten mogelijk te maken, of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze Services te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We maken je persoonlijke gegevens niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden openbaar voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

Meer weten?

Beveiliging

We beveiligen je gegevens met behulp van technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. We maken onder andere gebruik van firewalls en gegevenscodering, fysieke controle van toegang tot onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang.

Meer weten?

Belangrijke informatie

Dit gedeelte bevat aanvullende, belangrijke informatie over je gebruik van onze Services.

Meer weten?

Vragen of klachten

Als je een vraag of klacht hebt over deze Privacyverklaring  kun je schriftelijk contact met ons Privacy Office opnemen door een brief of briefkaart te sturen naar: Tweedemarkt.nl . Zie Tweedemarkt – Contact Ons  over de manier waarop je contact met ons kunt opnemen.

Meer weten?

Reikwijdte en toestemming

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op elke Tweedemarkt-site waarop deze in de voettekst wordt weergegeven, en op elke Tweedemarkt-toepassing, -service of -tool (gezamenlijk ‘Services’ genoemd) waarin naar deze Privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht de manier waarop je er toegang toe krijgt of er gebruik van maakt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

Door gebruik te maken van onze Services en/of je in te schrijven voor een account bij ons accepteer je de voorwaarden van deze Privacyverklaring en onze
Gebruikersovereenkomst
en geef je ons toestemming je persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken, openbaar te maken, te bewaren en te beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Als je de vereiste gegevens niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet al onze Services aan je leveren.

Het bedrijf waarmee je een contract sluit, is je datacontroller en is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen van je persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen en toepasselijke nationale wetgeving. Je datacontroller mag gegevens overdragen aan andere leden van de bedrijvengroep van Tweedemarkt.nl., zoals beschreven in deze Privacyverklaring. We mogen je persoonlijke gegevens verwerken en bewaren op onze servers in de Verenigde Staten en elders in de wereld, waar onze datacenters zich bevinden.

Persoonlijke gegevens

‘Persoonlijke gegevens’ zijn gegevens die aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld en kunnen worden gebruikt om die specifieke persoon te identificeren, hetzij aan de hand van die gegevens, hetzij aan de hand van andere gegevens waarover Tweedemarkt.nl beschikt of waartoe Tweedemarkt.nl waarschijnlijk toegang heeft. Gegevens die anoniem zijn gemaakt of zijn gecombineerd, zodat ze niet meer kunnen worden gebruikt, in combinatie met andere gegevens of op enige andere wijze, om een specifieke persoon te identificeren, beschouwen we niet als persoonlijke gegevens.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden gaan automatisch 90 dagen nadat ze zijn geplaatst, in. We kondigen wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring aan via het berichtencentrum van Tweedemarkt en/of via e-mail.

Wereldwijde privacynormen

Tweedemarkt.nl heeft wereldwijde privacynormen opgesteld voor alle bedrijven van Tweedemarkt.nl Deze normen worden onze Binding Corporate Rules (BCR’s) genoemd. Ze komen voort uit ons streven om je persoonlijke gegevens te beschermen en onze verplichtingen op het gebied van privacy na te komen, ongeacht waar je persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt of bewaard binnen de bedrijvengroep van Tweedemarkt.nl Onze BCR’s zijn goedgekeurd door een aantal instanties voor de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie. Dat betekent dat we je persoonlijke gegevens overal binnen de bedrijvengroep van Tweedemarkt.nl behandelen volgens de privacynormen van de Europese Unie. Je vindt meer informatie over onze BCR’s en onze wereldwijde privacynormen in ons Tweedemarkt Privacy Center.

Gegevensverzameling

We verzamelen, verwerken en bewaren persoonlijke gegevens van jou en van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je: onze Services gebruikt, je inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, informatie bijwerkt of toevoegt aan je account, deelneemt aan communitydiscussies, chats of het oplossen van geschillen, of wanneer je op enige andere wijze met ons correspondeert over onze Services.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, omvatten het volgende:

Persoonlijke gegevens die je ons verstrekt wanneer je onze Services gebruikt of je inschrijft voor een account bij ons

 • Identificerende gegevens, zoals je naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen wanneer je je inschrijft voor een account bij ons.

 • Bied-, koop- of verkoopgegevens die je tijdens een transactie opgeeft, of andere op transacties gebaseerde content die je genereert of die verband houdt met je account, als resultaat van een transactie waarbij je betrokken bent.

 • Overige content die je genereert of die verband houdt met je account (zoals objecten toevoegen aan je winkelwagentje of volglijst, collecties maken en andere collecties en verkopers volgen).

 • Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) in verband met een transactie.

 • Verzendgegevens, factureringsgegevens en andere gegevens die worden gebruikt om een object te kopen of te verzenden en, indien postdiensten worden aangeboden door middel van een van onze programma’s, gegevens die vereist zijn om de douane te passeren (zoals BTW-nummer of andere identificatienummers) en relevante verzendgegevens (zoals trackingnummers en trackingupdates).

 • In sommige gevallen kun je je leeftijd, geslacht, interesses en favorieten opgeven wanneer je onze Services gebruikt

 • Je kunt ons ook via een webformulier andere gegevens verschaffen door gegevens bij te werken in of toe te voegen aan je account, door deel te nemen aan communitydiscussies, chats of het oplossen van geschillen, of wanneer je op een andere wijze met ons correspondeert over onze Services.

 • Aanvullende gegevens die we op basis van toepasselijke nationale wetgeving moeten of mogen verzamelen en verwerken om je identiteit te controleren of je te identificeren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld

Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze Services gebruikt of je inschrijft voor een account bij ons

 • We verzamelen ook gegevens over je interactie met onze Services, je advertentievoorkeuren en je communicatie met ons. Dit zijn gegevens die we ontvangen van de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je: onze Services gebruikt, je inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, informatie bijwerkt in of toevoegt aan je account, deelneemt aan communitydiscussies, chats of de oplossing van geschillen, of wanneer je op een andere wijze met ons correspondeert over onze Services. Deze gegevens omvatten het volgende: apparaat-ID of unieke identificatie, type apparaat, ID voor advertenties en unieke apparaattoken.

 • Geolocatiegegevens, inclusief locatiegegevens vanaf je mobiele apparaat. Vergeet niet dat het bij de meeste mobiele apparaten mogelijk is om via het instellingenmenu het gebruik van locatieservices door apps te beheren of uit te schakelen.

 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over je bekeken pagina’s, verkeer van en naar de sites, de verwijzende URL, advertentiegegevens, je IP-adres, je browsegeschiedenis en je webloggegevens.

Gegevens over personen die we verzamelen met cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies, webbakens, unieke ID’s en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina’s die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je met onze Services uitvoert binnen onze advertenties of e-mails. Voor meer informatie over het gebruik van deze technologieën en hoe je ze beheert, raadpleeg je onze verklaring over Cookies, webbakens vergelijkbare technologieën.

Persoonlijke gegevens uit andere bronnen

 • We kunnen de gegevens die we verzamelen, aanvullen met gegevens van derden en deze toevoegen aan je accountgegevens. We kunnen bijvoorbeeld, voor zover toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving, openbaar beschikbare demografische gegevens, aanvullende contactgegevens, kredietcontrolegegevens en gegevens van kredietbureaus verzamelen en gebruiken.

 • We kunnen je toestaan gegevens te delen met socialemediasites of dergelijke sites gebruiken om je account te maken of je account te verbinden met de socialemediasite. Deze socialemediasites kunnen ons automatisch toegang verlenen tot bepaalde persoonlijke gegevens die door hen over jou worden bewaard (bijvoorbeeld content die je hebt bekeken, content die je leuk vindt en informatie over de advertenties die aan je zijn weergegeven of waarop je hebt geklikt, enzovoort). Als je ons toegang geeft tot een site met video-content, ga je ermee akkoord dat we gedurende ten minste twee jaar of totdat je je toestemming intrekt je weergave van de video mogen delen met of informatie over je weergave van de video mogen verkrijgen van socialemediasites van derden. Jij bepaalt tot welke persoonlijke gegevens wij toegang mogen krijgen met behulp van de privacy-instellingen op de desbetreffende socialemediasite en je bepaalt welke toestemmingen je ons verleent wanneer je ons toegang geeft tot je persoonlijke gegevens die door de desbetreffende socialemediasite over jou worden bewaard. Als je een account die door een socialemediasite wordt beheerd, koppelt aan je account en ons toestemming geeft om toegang tot deze gegevens te krijgen, ga je ermee akkoord dat we de gegevens die door deze socialemediasites worden verstrekt, verzamelen, gebruiken en bewaren in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 • Als je ons persoonlijke gegevens over iemand anders verstrekt, dien je dat alleen te doen met uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van die andere persoon. Je moet deze persoon informeren over de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Gebruik en opslag

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen om: onze Services aan te bieden en te verbeteren, je een op jou afgestemde ervaring te bieden op onze sites (met name door je services en objecten te bieden waarin je mogelijk geïnteresseerd bent), contact met je op te nemen over je account en onze Services, je klantenservice te bieden, advertenties en marketing op je af te stemmen, en frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te verkleinen. We mogen je persoonlijke gegevens als volgt gebruiken en bewaren:

Onze Services aanbieden, verbeteren en afstemmen

 • Toegang tot en gebruik van onze Services aanbieden.

 • Je site-content aanbieden die objecten en services omvat waarin je mogelijk geïnteresseerd bent.

 • Voor het bijhouden van je winkelwagentje, je volglijst en je collecties, en collecties en verkopers die je volgt.

 • Je toegang geven tot je aankoopgeschiedenis, scores, biedingen, interne berichten en andere functies.

 • Je kredietvoorstellen doen en mogelijkheden bieden namens andere leden van de bedrijvengroep van Tweedemarkt.nl en hun financiële partnerinstellingen, waarbij opgemerkt dat we geen financiële gegevens met hen delen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 • Onze Services aanpassen, meten en verbeteren.

 • Andere services aanbieden waarom je hebt verzocht, zoals beschreven wanneer we de informatie verzamelen.

 • We mogen geolocatiegegevens gebruiken om je op locaties gebaseerde services te bieden (zoals advertenties, zoekresultaten en andere afgestemde content).

Contact met je opnemen over je account en je klantenservice bieden

 • Contact met je opnemen om je te informeren over je account, problemen op te lossen met je account, een geschil op te lossen, kosten of andere verschuldigde bedragen te innen, je mening te vragen door middel van enquêtes of vragenlijsten, of op een andere wijze contact met je opnemen om je klantenservice te bieden.

 • Indien nodig contact met je opnemen om onze Gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en overeenkomsten die we met je hebben, af te dwingen.

 • Voor deze doeleinden kunnen we contact met je opnemen via e-mail, telefoon, SMS-berichten en post. Wanneer we telefonisch contact met je opnemen, kunnen we omwille van de efficiëntie automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen en SMS-berichten gebruiken, zoals beschreven in onze Gebruikersovereenkomst. Er kunnen tarieven voor berichten en gegevens van toepassing zijn

Onze advertenties en marketingcommunicatie afstemmen

 • Onze advertenties afstemmen, meten en verbeteren op basis van je voorkeuren voor gerichte advertenties.

 • Via e-mail, telefoon, SMS-berichten en post contact met je opnemen om: je coupons, kortingen en speciale acties aan te bieden, en je te informeren over onze Services en de services van de bedrijvengroep van Tweedemarkt.nl We gebruiken de contactgegevens die je ons hebt verstrekt om contact met je op te nemen via e-mail, telefoon en/of SMS-berichten als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Er kunnen tarieven voor berichten en gegevens van toepassing zijn

 • Je gerichte marketing, service-updates en speciale acties sturen op basis van je communicatievoorkeuren.

Frauduleuze of illegale activiteiten voorkomen, opsporen, onderzoeken en de gevolgen ervan verkleinen

 • Fraude, inbreuk op de beveiliging en mogelijk verboden of illegale activiteiten voorkomen, opsporen, onderzoeken en de gevolgen ervan verkleinen.

 • Onze Privacyverklaring, onze Gebruikersovereenkomst of andere beleidsregels afdwingen.

We bewaren je persoonlijke gegevens zolang als dat nodig en relevant is voor onze activiteiten. Bovendien kunnen we je persoonlijke gegevens van gesloten accounts bewaren om te voldoen aan nationale wetgeving, fraude te voorkomen, verschuldigde kosten te innen, geschillen en problemen op te lossen, te helpen bij een onderzoek, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen en andere acties te ondernemen die toegestaan of vereist zijn door toepasselijke nationale wetgeving. Wanneer we je persoonlijke gegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Keuze

Je kunt bepalen hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken om met je te communiceren, je marketinginformatie te sturen en relevante advertenties op je af te stemmen. Je kunt ook bepalen of je ingelogd wilt blijven bij je account.

Communicatievoorkeuren

Je kunt in het gedeelte Communicatievoorkeuren in Mijn Tweedemarkt bepalen op welke wijze we contact met je kunnen opnemen over je account en je koop- en verkoopactiviteiten. Daar kun je ook je voorkeuren instellen voor communicatie tussen leden en kiezen welke nieuwsbrieven en aanbiedingen je wilt ontvangen.

Marketing

Als je geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kun je je abonnement opzeggen via de link in de e-mail die je hebt ontvangen, je communicatievoorkeuren wijzigen binnen Mijn Tweedemarkt of je communicatievoorkeuren aangeven in de rechtstreekse communicatie van ons. We verkopen of verhuren je persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden als je daarvoor niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Adverteren

Als je niet wilt deelnemen aan ons programma voor gerichte advertenties, kun je het programma uitschakelen door de aanwijzingen te volgen die in de desbetreffende advertentie worden gegeven, of rechtstreeks via ons programma AdChoice. Wanneer het programma wordt uitgeschakeld, worden gerichte advertenties gestopt, maar er worden nog wel gegevens verzameld voor bepaalde doeleinden, zoals gebruik, onderzoek, analyse en interne online services). Bovendien staan we niet toe dat derden je persoonlijke gegevens voor hun eigen advertentiedoeleinden op onze sites bijhouden of verzamelen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ingelogd

Wanneer je bij je account inlogt voor onze Services, kunnen we je de mogelijkheid bieden gedurende een bepaalde periode bij je account ingelogd te blijven. Als je een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we je aan niet ingelogd te blijven. Jij of een andere gebruiker van de computer/browser waarop je hebt ingelogd, kan het grootste deel van je account weergeven en gebruiken, en gedurende deze inlogperiode zonder verdere toestemming specifieke acties ondernemen. Jij of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende acties ondernemen:

 • Bieden, kopen of een voorstel doen

 • Transacties afhandelen of objecten aan je winkelwagentje toevoegen

 • Een object met PayPal kopen via Snelle afhandeling (indien ingeschakeld in je account)

 • De activiteitenkoptekst bekijken

 • De pagina Mijn Tweedemarkt bekijken

 • De volglijst bekijken of bewerken

 • Bestelgegevens bekijken

 • Feedback geven

 • De profielpagina bekijken

 • Berichten sturen aan andere leden

 • Aftersalesactiviteiten uitvoeren, zoals feedback geven, bestellingen annuleren, retourzendingen aanvragen of claims indienen

Als je probeert je wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen, andere accountgegevens bij te werken of andere dan de hierboven genoemde accountactiviteiten uit te voeren, wordt je gevraagd je wachtwoord in te voeren.

Je kunt je inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of je cookies te wissen. Als je bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kun je de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als je een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet je wanneer je klaar bent met onze Services, uitloggen en/of je cookies wissen om je account en je persoonlijke gegevens te beschermen.

Toestemming intrekken

Als je je toestemming intrekt voor het gebruik of de openbaarmaking van je persoonlijke gegevens voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, heb je mogelijk geen toegang meer tot al onze Services en kunnen wij je mogelijk niet alle Services en klantenservice leveren die aan onze gebruikers worden aangeboden en die worden toegestaan door deze Privacyverklaring en de Gebruikersovereenkomst.

Toegang

We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verzamelen, correct en up-to-date zijn, dat je er toegang toe hebt en dat je er correcties in kunt aanbrengen. Dit omvat het volgende:

 • Je kunt je persoonlijke gegevens zien, controleren en wijzigen door in te loggen bij je account. Werk je persoonlijke gegevens direct bij als deze veranderen of niet accuraat zijn.

 • Als je een openbaar bericht plaatst, kun je het mogelijk niet meer wijzigen of verwijderen. Op jouw verzoek sluiten we je account en verwijderen we je persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit beeld, op basis van je accountactiviteiten en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.

 • Wij respecteren elk wettelijk recht dat je mogelijk hebt om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens en deze te wijzigen of te verwijderen. Als je om toegang wilt verzoeken en wilt weten of hieraan kosten zijn verbonden, indien toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving, kun je contact met ons opnemen aan de hand van de instructies in het onderstaande gedeelte Contact opnemen. In het geval dat je het wettelijk recht hebt om toegang te verzoeken of om wijziging of verwijdering van je persoonlijke gegevens te verzoeken, kunnen we in sommige gevallen, in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving, die toegang toch weigeren of toch weigeren je persoonlijke gegevens te wijzigen of verwijderen, maar dan delen we je hiervoor de redenen mee.

Openbaarmaking

We kunnen je persoonlijke gegevens openbaar maken aan andere leden van de bedrijvengroep van Tweedemarkt.nl of aan derden. We zijn mogelijk verplicht om deze gegevens openbaar te maken en om je toegang te verlenen tot onze Services, om onze juridische verplichtingen na te leven, om onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, om onze marketing- en advertentieactiviteiten mogelijk te maken, of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze Services te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We minimaliseren de hoeveelheid persoonlijke gegevens die we openbaar maken tot hetgeen direct relevant en noodzakelijk is voor het bereiken van het specifieke doel. Zoals hierboven vermeld, maken we je persoonlijke gegevens zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden openbaar voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

 • gezamenlijke content en services (zoals inschrijving, transacties en klantenservice) te bieden.

 • mogelijk frauduleuze en illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst en inbreuk op gegevensbeveiliging te helpen opsporen en voorkomen.

 • je gerichte advertenties te tonen.

 • beslissingen te helpen nemen over hun producten, sites, toepassingen, services, tools en marketingcommunicatie. Leden van de bedrijvengroep van Tweedemarkt.nl gebruiken je persoonlijke gegevens alleen om je marketingcommunicatie te sturen als je ermee hebt ingestemd die van hen te ontvangen.

Serviceproviders en financiële partnerinstellingen

 • Externe serviceproviders die ons helpen onze Services aan te bieden, services voor betalingsverwerking, services die ons helpen bij het creëren van gerichte advertenties, services die ons helpen met het voorkomen, opsporen, onderzoeken en verkleinen van de gevolgen van mogelijk illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst, fraude en/of inbreuk op de beveiliging, het innen van rekeningen, partner- en beloningsprogramma’s, co-branded creditcards en andere bedrijfsactiviteiten.

 • Externe financiële partnerinstellingen die financiële producten aan je kunnen aanbieden, zodat zij gezamenlijke content en services kunnen aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice). Deze externe financiële partnerinstellingen gebruiken je persoonlijke gegevens alleen om je marketingcommunicatie te sturen als je om hun services hebt verzocht.

Gerechtelijke instanties, juridische procedures en voor zover toegestaan door de wet

 • Om te voldoen aan juridische vereisten, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, te reageren op claims dat een aanbieding of andere content de rechten van anderen schendt of om rechten, eigendom of de veiligheid van anderen te beschermen.

 • Aan gerechtelijke instanties, overheidsinstellingen of geautoriseerde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende of vermoede illegale activiteit of een andere activiteit waardoor wij, jij of een van onze andere gebruikers wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. We maken alleen gegevens openbaar die we relevant achten voor het onderzoek of het verzoek om informatie, zoals naam, plaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, geschiedenis van gebruikersnamen, IP-adres, klachten over fraude en biedings- en aanbiedingsgeschiedenis.

 • Wereldwijd aan deelnemers aan het VeRO-programma van Tweedemarkt op grond van een geheimhoudingsovereenkomst, voor zover naar ons eigen goeddunken noodzakelijk of gepast in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendom, piraterij of andere onwettige activiteiten. In dergelijke gevallen maken we naam, adres, plaats, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam van de verkoper openbaar aan de deelnemers aan het VeRO-programma van Tweedemarkt.

 • Aan kredietbureaus, zoals toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving (bijvoorbeeld informatie over achterstallige of gemiste betalingen, of andere wanbetalingen in je account die in je kredietrapport kunnen worden opgenomen).

 • Aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij beschikken over een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een soortgelijk juridisch besluit, of als we om andere redenen te goeder trouw geloven dat openbaarmaking van gegevens noodzakelijk is om dreigende lichamelijke verwonding of financieel verlies te voorkomen of vermoede illegale activiteiten te melden.

Overige Tweedemarkt-gebruikers voor zover toegestaan door jou of door jouw gebruik van onze Services

Wanneer je een transactie aangaat met een andere gebruiker, mag deze andere gebruiker ons gegevens van je vragen die nodig zijn om de transactie te voltooien, zoals je naam, e-mail, account-ID, contactgegevens, verzend- en factuuradres, en andere gegevens van je die nodig zijn om de transactie op betrouwbare en veilige wijze te laten verlopen. Als een transactie wordt vastgehouden, mislukt of later ongeldig wordt verklaard, mogen we de andere gebruiker ook gegevens verschaffen van de mislukte transactie. De andere gebruiker die je gegevens ontvangt, mag deze niet gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met de transactie, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen voor marketingdoeleinden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Contact met gebruikers opnemen door middel van ongewenste of bedreigende berichten houdt een schending in van onze Gebruikersovereenkomst.

Openbaarmaking van gegevens aan PayPal Inc. en de bedrijvengroep van PayPal Inc.

We mogen je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden openbaar maken aan PayPal Inc. en de bedrijvengroep van PayPal Inc.:

 • Om mogelijk illegale handelingen en/of inbreuk op de beveiliging te voorkomen, op te sporen, te detecteren, te onderzoeken en de gevolgen ervan te verkleinen, en om risico’s te beoordelen en te beheersen, bijvoorbeeld om je te waarschuwen als frauduleuze activiteiten zijn gedetecteerd op je Tweedemarkt-account of PayPal-rekening.

 • Om klantenservice te bieden, bijvoorbeeld om te helpen met het beheer van je account of om geschillen op te lossen (zoals geschillen over facturering of transacties).

 • Om de verwerking mogelijk te maken van betaalkaarten wanneer je binnen onze Services betaalt met een betaalkaart en we PayPal gebruiken voor betalingsverwerking.

 • Om verzending en gerelateerde services mogelijk te maken voor aankopen die je doet met behulp van PayPal.

Wijziging van eigendom

Indien wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we gegevens met hen delen in overeenstemming met onze wereldwijde privacynormen. Mocht dit zich voordoen, dan vereisen wij dat de nieuwe gecombineerde entiteit zich aan deze Privacyverklaring houdt met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Als je persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt of bewaard voor doeleinden die niet in deze Privacyverklaring worden genoemd, ontvang je voorafgaand bericht over de verwerking van je persoonlijke gegevens voor de nieuwe doeleinden.

Beveiliging

We beveiligen je gegevens met behulp van technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. We maken onder andere gebruik van firewalls en gegevenscodering, fysieke controle van toegang tot onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als je denkt dat er misbruik is gemaakt van je account, neem je contact met ons op aan de hand van de instructies in het onderstaande gedeelte Contact opnemen.

Belangrijke informatie

Dit gedeelte bevat aanvullende, belangrijke informatie over je gebruik van onze Services. Er zijn nog enkele belangrijke zaken die we moeten vermelden in verband met je privacy en je gebruik van onze Services:

Wat gebeurt er wanneer je persoonlijke gegevens deelt op onze sites of in onze toepassingen?

Andere gebruikers hebben toegang tot de gegevens die je deelt op Tweedemarkt. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld je biedingen, aankopen, te koop aangeboden objecten, collecties, verkopers en collecties die je volgt, winkels, feedback, beoordelingen en bijbehorend commentaar zien. Andere gebruikers kunnen ook gegevens zien die je deelt in je profiel of je collecties.

Je gebruikersnaam wordt overal op Tweedemarkt weergegeven en is openbaar beschikbaar. Je gebruikersnaam is gekoppeld aan al je Tweedemarkt-activiteiten. In berichten die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteiten en overtredingen op onze sites, wordt verwezen naar je gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als je je naam koppelt aan je gebruikersnaam, kunnen personen aan wie je je naam bekend hebt gemaakt, je Tweedemarkt-activiteiten daarom persoonlijk identificeren.

Ter bescherming van je privacy staan we slechts beperkte toegang tot contactgegevens, verzendgegevens en financiële gegevens van andere gebruikers toe, voor zover nodig is om je transacties mogelijk te maken en betalingen te innen. Wanneer gebruikers betrokken zijn bij een transactie, hebben zij echter toegang tot elkaars naam, gebruikersnaam, e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens.

Hoe je de gegevens moet gebruiken die je op Tweedemarkt ontvangt

Wanneer je een transactie uitvoert met een andere gebruiker, heb je toegang tot of krijg je van ons de persoonlijke gegevens van die andere gebruiker (zoals zijn/haar naam, e-mail, account-ID, contactgegevens en verzend- en factuuradres) om de transactie te voltooien. We raden je aan de andere gebruiker over je privacypraktijken te informeren en zijn/haar privacy te respecteren. Je moet de andere gebruiker in elk geval de kans geven zichzelf uit je database te verwijderen en te zien welke gegevens je over hem of haar hebt verzameld.

Je mag de persoonlijke gegevens waartoe je toegang hebt, alleen gebruiken voor Tweedemarkt-transacties of voor andere services die via Tweedemarkt worden aangeboden (zoals borg, verzending, klachten over fraude en communicatie tussen leden), en voor doeleinden waarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de gebruiker om wiens gegevens het gaat. Persoonlijke gegevens van andere gebruikers waartoe je toegang hebt, voor andere doelen gebruiken, houdt een overtreding in van onze Gebruikersovereenkomst.

Ongewenste of bedreigende e-mail

We tolereren geen misbruik van onze Services. Je hebt geen toestemming om andere gebruikers toe te voegen aan een mailinglijst (e-mail of post), te bellen of SMS-berichten naar hen te sturen voor commerciële doeleinden, ook niet als een gebruiker iets van je heeft gekocht, tenzij de gebruiker je daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het verzenden van ongewenste of bedreigende e-mail- en SMS-berichten is in strijd met onze Gebruikersovereenkomst. Als je aan Tweedemarkt gerelateerde spam- of spoofberichten wilt melden, stuur je de e-mail door naar spam@Tweedemarkt.nl of spoof@Tweedemarktnl.

Privacypraktijken van derden

In deze Privacyverklaring worden alleen het gebruik en de openbaarmaking besproken van persoonlijke gegevens die wij van je verzamelen. Als jij je gegevens aan anderen openbaar maakt of als je wordt doorgestuurd naar een website van derden, zijn hun privacyverklaringen en -praktijken van toepassing.

We kunnen de privacy of veiligheid van gegevens die je aan derden verstrekt, niet garanderen en we raden je aan het privacy- en beveiligingsbeleid van je handelspartner te beoordelen voordat je een transactie aangaat en je gegevens deelt. Dat geldt ook wanneer derden aan wie je persoonlijke gegevens openbaar maakt, bieders, kopers of verkopers op onze sites zijn.

Vragen of klachten

Als je een vraag of klacht hebt over deze Privacyverklaring kunt u een email sturen naar contact@tweedemarkt.nl

In Tweedemarkt – Contact Ons  kun je ook meer informatie vinden over de manier waarop je contact met ons kunt opnemen.

Powered By HostCoral Cloud Web Hosting